Character chino qīn qin1

This chinese character is pronunced - qīn - qin1. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qīn

El radical de 侵 es 亻 ren2.

AudioChino PalabraEspañol
       侵略
ocupar
invadir
invasión
       侵犯

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
关心
guānxīn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān liù bǎi liù shí yī
3661