Character chino qiàn qian4

This chinese character is pronunced - qiàn - qian4. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiàn
AudioChino PalabraEspañol
      
deber algo a

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
火车站
huǒchēzhàn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān wǔ bǎi èr shí
3520