Character chino qiān qian1

This chinese character is pronunced - qiān - qian1. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiān

El radical de 牵 es 牜 niu2.

AudioChino PalabraEspañol
      
aguantar (con mano)
guiar (vaca)
       牵扯
       牵制

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
颜色
yánsè
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān líng jiǔ shí jiǔ
2099