Character chino qiǎo qiao3

This chinese character is pronunced - qiǎo - qiao3. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiǎo

El radical de 侨 es 亻 ren2.

AudioChino PalabraEspañol
       华侨

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
有趣
yǒuqù
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān qī bǎi qī shí qī
4777