Character chino pa pa

This chinese character is pronunced - pa - pa. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

pa

El radical de 叭 es 口 kou3.

AudioChino PalabraEspañol
       喇叭

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
生活
shēnghuó
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān liù bǎi jiǔ shí wǔ
2695