Character chino qiàn qian4

This chinese character is pronunced - qiàn - qian4. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiàn

El radical de 嵌 es 山 shan1.

AudioChino PalabraEspañol
       镶嵌

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
否认
fǒurèn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān jiǔ bǎi sān shí qī
4937