Character chino jiù jiu4

This chinese character is pronunced - jiù - jiu4. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      jiù

El radical de 就 es 尢 wang1.

AudioChino PalabraEspañol
      
ya
en seguida
       成就
logro
       就近
       就业
encontrar un puesto de trabajo
       就职
       迁就

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān qī bǎi yī shí yī
1711