Character chino chén chen2

This chinese character is pronunced - chén - chen2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      chén
AudioChino PalabraEspañol
       诞辰

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
出租车
chūzūchē
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān jiǔ bǎi yī shí qī
3917