Character chino qiǎn qian3

This chinese character is pronunced - qiǎn - qian3. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiǎn

El radical de 遣 es 辶 chuo4.

AudioChino PalabraEspañol
       派遣

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
议论
yìlùn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān sān bǎi sān shí jiǔ
2339