Character chino yuán yuan2

This chinese character is pronunced - yuán - yuan2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      yuán

El radical de 园 es 囗 wei2.

AudioChino PalabraEspañol
       公园
parque
       花园
jardín de flores
       幼儿园
jardín de infancia
       园林

Deja un comentario

Configuración





¿Qué número es?
èr qiān èr bǎi jiǔ shí yī
2291