Character chino jiǎn jian3

This chinese character is pronunced - jiǎn - jian3. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      jiǎn

El radical de 检 es 木 mu4.

AudioChino PalabraEspañol
       检查
examinar
inspeccionar
       检讨
       检验

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
通过
tōngguò
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān bā bǎi yī shí qī
3817