Character chino jiè jie4

This chinese character is pronunced - jiè - jie4. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      jiè

El radical de 界 es 田 tian2.

AudioChino PalabraEspañol
       世界
mundo
       边界
       界限
       境界
       世界观
       外界
世界卫生组织
Organización Mundial de la Salud
OMS

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
方向
fāngxiàng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān sān bǎi sān shí èr
2332