Character chino chéng cheng2

This chinese character is pronunced - chéng - cheng2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      chéng
AudioChino PalabraEspañol
       乘坐
ir con alguien
      
utilizar
multiplicar
       乘务员
乘客们
pasajeros

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
qiáng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān wǔ bǎi bā shí liù
2586