Ejemplo de frase en chino No.1545

1st tone   no tone
姑姑
gūgu
no tone
de
4th tone   no tone
丈夫
zhàngfu
4th tone
shì
1st tone   no toneno tone
姑父。
gūfu。
      Escuchar
AudioChino Español
       姑姑
gūgu
tía (hermana del padre)
      
de
particula
de
       丈夫
zhàngfu
esposo
      
shì
ser/estar

correcto
姑父
gūfu
tio
esposo de la hermana del padre

Deja un comentario

Configuración

¿Qué número es?
sān qiān sān bǎi wǔ shí liù
3356