Los números del 10 al 100 en chino

número chino pinyin audio
diez shí       
veinte èr shí       
treinta sān shí       
cuarenta sì shí       
cincuenta wǔ shí       
sesenta liù shí       
setenta qī shí       
ochenta bā shí       
noventa jiǔ shí       
cien yì bái       

Ahora puedes aprender:

4 comentarios
Escribeme un comentario

Deja un comentario

Configuración

¿Qué número es?
yī qiān líng liù shí liù
1066