Character chino jiá jia2

This chinese character is pronunced - jiá - jia2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      jiá

El radical de 夹 es 大 da4.

AudioChino PalabraEspañol
       夹子
clip
pinza
       夹杂

pinzar
fijar

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān jiǔ bǎi jiǔ shí wǔ
2995