Character chino qiàn qian4

This chinese character is pronunced - qiàn - qian4. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiàn
AudioChino PalabraEspañol
      
deber algo a

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración





Una palabra
期待
qīdài
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān qī bǎi yī shí èr
3712