Character chino qiáo qiao2

This chinese character is pronunced - qiáo - qiao2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiáo

El radical de 瞧 es 目 mu4.

AudioChino PalabraEspañol
      
mirar (collq.)

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān bā bǎi èr shí jiǔ
2829