Character chino páng pang2

This chinese character is pronunced - páng - pang2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      páng

El radical de 膀 es 月 yue4.

AudioChino PalabraEspañol
       翅膀
ala
       肩膀
hombro

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān jiǔ bǎi bā shí sān
2983