Character chino qiān qian1

This chinese character is pronunced - qiān - qian1. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiān

El radical de 谦 es 讠 yan2.

AudioChino PalabraEspañol
       谦虚
humilde
modesto
       谦逊

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
过分
guòfèn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān bā bǎi jiǔ shí èr
2892