Character chino jiàng jiang4

This chinese character is pronunced - jiàng - jiang4. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      jiàng

El radical de 酱 es 酉 you3.

AudioChino PalabraEspañol
       酱油
salsa de soja

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān èr bǎi jiǔ shí jiǔ
2299