Character chino qīng qing1

This chinese character is pronunced - qīng - qing1. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qīng
AudioChino PalabraEspañol
      
blue
verde
       青春
juventud
       青少年
joven
adolescente
青岛
Qingdao (ciudad)
青蛙
rana
青山
montañas verdes

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān jiǔ bǎi èr shí èr
3922