Character chino qiū qiu1

This chinese character is pronunced - qiū - qiu1. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiū
AudioChino PalabraEspañol
       丘陵

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
产品
chǎnpǐn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān bā bǎi sān shí wǔ
2835