Character chino wū wu1

This chinese character is pronunced - - wu1. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      
AudioChino PalabraEspañol
       乌黑
乌龙茶
té oolong
乌鲁木齐
Urumqi (ciudad)

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
奋斗
fèndòu
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān liù bǎi èr shí sì
2624