Character chino táng tang2

This chinese character is pronunced - táng - tang2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      táng

El radical de 塘 es 土 tu3.

AudioChino PalabraEspañol
       池塘

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān jiǔ bǎi líng bā
1908