Character chino mù mu4

This chinese character is pronunced - - mu4. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      

El radical de 墓 es 土 tu3.

AudioChino PalabraEspañol
       坟墓
tumba

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān èr bǎi èr shí èr
2222