Character chino diàn dian4

This chinese character is pronunced - diàn - dian4. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      diàn

El radical de 奠 es 大 da4.

AudioChino PalabraEspañol
       奠定

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān liù bǎi èr shí èr
1622