Character chino qiān qian1

This chinese character is pronunced - qiān - qian1. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiān
AudioChino PalabraEspañol
      
mil
       千万
diez millónes
       千方百计
千克
kilogramo
kilo
千万别
bajo ningunas circunstancias

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
解放
jiěfàng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān yī bǎi bā shí sì
2184