Character chino káng kang2

This chinese character is pronunced - káng - kang2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      káng

El radical de 扛 es 扌 shou3.

AudioChino PalabraEspañol
      

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān líng qī shí yī
2071