Character chino shēng sheng1

This chinese character is pronunced - shēng - sheng1. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      shēng

El radical de 牲 es 牜 niu2.

AudioChino PalabraEspañol
       牲畜
       牺牲

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
性别
xìngbié
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān èr bǎi sì shí liù
4246