Character chino wèi wei4

This chinese character is pronunced - wèi - wei4. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      wèi

El radical de 畏 es 田 tian2.

AudioChino PalabraEspañol
       畏惧

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān liù bǎi liù shí èr
1662