Character chino xuè xue4

This chinese character is pronunced - xuè - xue4. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      xuè
AudioChino PalabraEspañol
       洞穴

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
陌生
mòshēng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān yī bǎi qī shí qī
3177