Character chino jiàn jian4

This chinese character is pronunced - jiàn - jian4. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      jiàn

El radical de 箭 es 竹 zhu2.

AudioChino PalabraEspañol
       火箭

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān bā bǎi liù shí wǔ
2865