Character chino qiān qian1

This chinese character is pronunced - qiān - qian1. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiān

El radical de 迁 es 辶 chuo4.

AudioChino PalabraEspañol
       变迁
       迁就
       迁徙

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
登机牌
dēngjīpái
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān liù bǎi bā shí liù
2686