Character chino qīn qin1

This chinese character is pronunced - qīn - qin1. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qīn

El radical de 钦 es 钅 jin1.

AudioChino PalabraEspañol
       钦佩

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān qī bǎi wǔ shí bā
1758