Character chino qiě qie3

This chinese character is pronunced - qiě - qie3. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiě
AudioChino PalabraEspañol
       而且
no solo
sino también
       并且
además
       姑且
       况且
       暂且

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
认识
rènshi
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān bā bǎi qī shí jiǔ
1879