Character chino qiě qie3

This chinese character is pronunced - qiě - qie3. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiě
AudioChino PalabraEspañol
       而且
no solo
sino también
       并且
además
       姑且
       况且
       暂且

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
信息
xìnxī
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān èr bǎi jiǔ shí liù
4296