Character chino jiù jiu4

This chinese character is pronunced - jiù - jiu4. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      jiù

El radical de 旧 es 日 ri4.

AudioChino PalabraEspañol
      
usado
viejo
       陈旧
       仍旧
       依旧

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
声音
shēngyīn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān jiǔ bǎi wǔ shí liù
2956