Character chino yáng yang2

This chinese character is pronunced - yáng - yang2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      yáng
AudioChino PalabraEspañol
       羊肉
carne de oveja

oveja
cordero
羊奶
leche de oveja

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān wǔ bǎi líng sì
1504