Character chino ya ya

This chinese character is pronunced - ya - ya. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

ya

El radical de 呀 es 口 kou3.

AudioChino PalabraEspañol
      
¡Oh / ah! (partícula)

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān sì bǎi bā shí qī
2487