Character chino qiáng qiang2

This chinese character is pronunced - qiáng - qiang2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiáng

El radical de 墙 es 土 tu3.

AudioChino PalabraEspañol
      
muro
muralla

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān yī bǎi sān shí qī
1137