Character chino qiáo qiao2

This chinese character is pronunced - qiáo - qiao2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiáo

El radical de 桥 es 木 mu4.

AudioChino PalabraEspañol
      
puente
       立交桥
       桥梁

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān jiǔ bǎi jiǔ shí sān
2993