Character chino qióng qiong2

This chinese character is pronunced - qióng - qiong2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qióng

El radical de 穷 es 穴 xue4.

AudioChino PalabraEspañol
      
pobre
       层出不穷
       无穷无尽
贫穷
pobre

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
羊肉
yángròu
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān yī bǎi sān shí qī
1137