Character chino qióng qiong2

This chinese character is pronunced - qióng - qiong2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qióng

El radical de 穷 es 穴 xue4.

AudioChino PalabraEspañol
      
pobre
       层出不穷
       无穷无尽
贫穷
pobre

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
出现
chūxiàn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān sān bǎi jiǔ shí qī
3397