Character chino qióng qiong2

This chinese character is pronunced - qióng - qiong2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qióng

El radical de 穷 es 穴 xue4.

AudioChino PalabraEspañol
      
pobre
       层出不穷
       无穷无尽
贫穷
pobre

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
电台
diàntái
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān qī bǎi jiǔ shí jiǔ
1799