Ejemplo de frase en chino No.1627

2nd tone   1st tone
黄瓜
huángguā
4th tone
shì
1st tone   4th tone
蔬菜
shūcài
no tone
1st tone   1st tone
西瓜
xīguā
4th tone
shì
3rd tone   3rd toneno tone
水果。
shuǐguǒ。
      Escuchar
AudioChino Español
       黄瓜
huángguā
pepino
      
shì
ser/estar

correcto
       蔬菜
shūcài
verduras
       西瓜
xīguā
sandía
      
shì
ser/estar

correcto
       水果
shuǐguǒ
frutas

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān líng jiǔ shí bā
2098