Ejemplo de frase en chino No.1884

4th tone   2nd tone
目前
mùqián
2nd tone
hái
2nd tone   3rd tone
无法
wúfǎ
2nd tone   4th tone
实现
shíxiàn
4th tone
zài
3rd tone   3rd tone
所有
suǒyǒu
no tone
de
2nd tone   4th tone
城市
chéngshì
3rd tone   4th tone
使用
shǐyòng
fēn   glì
风力
fēnglì
1st tone   4th toneno tone
发电。
fādiàn。
      Escuchar
AudioChino Español
       目前
mùqián
en el presente
      
hái
aún
todavía
无法
wúfǎ
imposible
no poder
       实现
shíxiàn
realizar
hacer realidad
      
zài
estar en (lugar)
       所有
suǒyǒu
entero
todos
      
de
particula
de
       城市
chéngshì
ciudad
       使用
shǐyòng
utilizar
风力
fēnglì
energía eólica
potencia eólia
发电
fādiàn
producción de electricidad

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān líng liù shí wǔ
2065