Ejemplo de frase en chino No.1969

1st tone
jiā
2nd tone
cháng
4th tone
yào
4th tone   4th tone
重视
zhòngshì
1st tone   4th tone   2nd tone
青少年
qīngshàonián
no tone
de
1st tone   3rd tone
心理
xīnlǐ
4th tone   1st toneno tone
健康。
jiànkāng。
      Escuchar
AudioChino Español
      
jiā
familia
casa
hogar
clasificador
      
cháng
largo
crecer
      
yào
tener que
deber
querer
ir a
       重视
zhòngshì
dar importancia a
       青少年
qīngshàonián
joven
adolescente
      
de
particula
de
       心理
xīnlǐ
psique
       健康
jiànkāng
saludable
salud

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
北方
běifāng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān qī bǎi sì shí bā
3748