Ejemplo de frase en chino No.2075

3rd tone
4th tone   4th tone
现在
xiànzài
2nd tone
hái
2nd tone
méi
2nd tone   4th tone
决定
juédìng
2nd tone   2nd tone
明年
míngnián
4th tone   3rd tone
是否
shìfǒu
4th tone   4th tone
继续
jìxù
2nd tone
liú
4th tone
zài
4th tone   3rd toneno tone
这里。
zhèlǐ。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       现在
xiànzài
ahora
      
hái
aún
todavía
      
méi
no (pasado)
no tener
       决定
juédìng
decir
decidir
明年
míngnián
el año próximo
       是否
shìfǒu
si
que
como si
       继续
jìxù
continuar
      
liú
quedar
guardar
      
zài
estar en (lugar)
这里
zhèlǐ
aquí

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān liù bǎi sì shí liù
2646