Ejemplo de frase en chino No.2116

3rd tone
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
2nd tone   2nd tone
随时
suíshí
3rd tone   4th tone   4th tone
打电话
dǎdiànhuà
1st tone   2nd toneno tone
咨询。
zīxún。
      Escuchar
AudioChino Español
      

       可以
kěyǐ
poder
tener derecho
       随时
suíshí
en todo momento
       打电话
dǎdiànhuà
telefonear
llamar por telefono
       咨询
zīxún
aconsejarse

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān jiǔ bǎi sì shí èr
1942