Ejemplo de frase en chino No.2290

1st tone   1st tone
虚心
xūxīn
3rd tone
使
shǐ
2nd tone
rén
4th tone   4th tone
进步
jìnbù
no tone
1st tone   4th tone
骄傲
jiāo'ào
3rd tone
使
shǐ
2nd tone
rén
4th tone   4th toneno tone
落后。
luòhòu。
      Escuchar
AudioChino Español
       虚心
xūxīn
ser receptivo (a nuevas cosas)
       使
shǐ
causar
hacer que pase
      
rén
persona
humano
gente
       进步
jìnbù
mejorar
       骄傲
jiāo'ào
orgulloso
arrogante
       使
shǐ
causar
hacer que pase
      
rén
persona
humano
gente
       落后
luòhòu
retrasado
caído atrás
quedado atrás

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān sān bǎi èr shí sān
2323