Ejemplo de frase en chino No.2359

3rd tone   4th tone
稳定
wěndìng
no tone
de
1st tone   2nd tone
家庭
jiātíng
2nd tone   4th tone
环境
huánjìng
4th tone
duì
2nd tone   no tone
孩子
háizi
no tone
de
2nd tone   3rd tone
成长
chéngzhǎng
3rd tone   4th toneno tone
有利。
yǒulì。
      Escuchar
AudioChino Español
       稳定
wěndìng
estable
      
de
particula
de
       家庭
jiātíng
familia (abstracto)
       环境
huánjìng
medio ambiente
      
duì
correcto
justo
para
       孩子
háizi
niño
      
de
particula
de
       成长
chéngzhǎng
crecer
hacerse mayor
       有利
yǒulì
ventajoso

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
wǔ bǎi qī shí yī
571