Ejemplo de frase en chino No.2377

4th tone
zhè
1st tone
jiā
1st tone   4th tone
医院
yīyuàn
4th tone   4th tone
运用
yùnyòng
3rd tone
lěng
4th tone
dòng
4th tone   4th tone
技术
jìshù
4th tone   2nd tone
治疗
zhìliáo
2nd tone   2nd toneno tone
疾病。
jíbìng。
      Escuchar
AudioChino Español
      
zhè
este
ahora
      
jiā
familia
casa
hogar
clasificador
       医院
yīyuàn
hospital
       运用
yùnyòng
utilizar (método)
      
lěng
frío
      
dòng
congelar
       技术
jìshù
técnica
tecnología
       治疗
zhìliáo
curar
tratar (enfermedad)
       疾病
jíbìng
enfermedad

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān wǔ bǎi sì shí qī
3547